آگهی متنی

نام و نام خانوادگی : مصطفی موگویی

تخصص (ها) : ویولن - پیانو - سازدهنی - سلفژ و تئوری موسیقی
نام و نام خانوادگی : کمیل نیکفر

تخصص (ها) : گیتار
نام و نام خانوادگی : محمد تقی ارجمند

تخصص (ها) : تار و سه تار
نام و نام خانوادگی : ناظم زاده

تخصص (ها) : پیانو
نام و نام خانوادگی : اسلام امینی

تخصص (ها) : آواز
نام و نام خانوادگی : سروش دارایی

تخصص (ها) : تنبک و اودو (کوزه)
نام و نام خانوادگی : حبیب اله پروز

تخصص (ها) : ویولن (پاپ ، سنتی) - دف
نام و نام خانوادگی : محمد حسینی

تخصص (ها) : میکس و ترکیب موسیقی